Vyšetření

K vyšetření je potřeba:

 • být vyspalý, odpočatý, 
 • nebýt po noční směně nebo dlouhé a náročné jízdě,
 • být v dobré psychické a fyzické kondici,
 • několik hodin před vyšetřením nepoužívat alkoholické nápoje ani žádné jiné toxické látky,
 • vzít si případné korekční pomůcky zraku (brýle) a sluchu (naslouchadla),
 • vzít si sebou Výpis z evidenční karty řidiče (lze získat na odboru dopravy v místě vydání řidičského oprávnění),
 • řidiči bez ŘP musí mít sebou Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla, mladší 30 dnů,
 • platný občanský průkaz.

Informace ohledně vyšetření:

 • Náklady na dopravně psychologické vyšetření si hradí řidič sám nebo za něj tento poplatek hradí firma.
 • Délka trvání vyšetření je minimálně 3 hodiny.
 • Vyšetření se skládá ze série testů, které hodnotí stránku výkonovou (intelekt, paměť, pozornost, schopnost pracovat v časové tísni, rychlost reakcí) a z vyšetření osobnosti (emoční a psychická stabilita, přizpůsobivost, tendence k riskování, schopnost sebeovládání, a další).
 • Bezprostředně po absolvování vyšetření Vám bude vystavena zpráva z vyšetření.